Zásady ochrany osobních údajů

Osobní údaje

Pokud si u společnosti ZuluTrade zažádáte o otevření reálného nebo demo účtu, popřípadě jej už u ní máte, požádáme vás o osobní údaje pro obchodní účely, například pro účely vyhodnocení vašich finančních potřeb, zpracování žádostí a transakcí, informování o produktech a službách, které by vás mohly zajímat, a poskytování služeb klientům. Mezi tyto údaje patří:

  • Informace uvedené v žádosti - údaje, které nám poskytujete ve své žádosti a v dalších formulářích, například jméno, adresa, datum narození, číslo sociálního pojištění, povolání, prostředky a příjmy.
  • Informace z transakcí - údaje o vašich transakcích s námi a našimi partnery a údaje o komunikaci s námi. K příkladům patří zůstatky na účtu, obchodní aktivita, vaše dotazy a naše odpovědi.
  • Informace získané při ověřování - údaje nutné k ověření vaší totožnosti, například pas nebo řidičský průkaz. Mezi příklady patří informace z vaší minulosti, které získáme z veřejných zdrojů nebo od jiných subjektů, které nejsou partnery společnosti ZuluTrade. Zákon USA PATRIOT (zákon o sjednocování a posilování Ameriky poskytnutím vhodných nástrojů potřebných pro podchycení a zamezení teroristických činů) vyžaduje, abychom shromažďovali informace a přijímali opatření potřebná k ověření vaší totožnosti.

O souborech cookie

Cookie je malý soubor obsahující informace, které webové stránky používají ke sledování návštěvníků. Společnost ZuluTrade může nastavit a získávat přístup k souborům cookie společnosti ZuluTrade ve vašem počítači, díky čemuž můžeme zjistit, jaké reklamy či propagační texty přivedly uživatele na naše stránky. Společnost ZuluTrade nebo jakákoli její divize mohou používat soubory cookie v souvislosti s produkty a službami společnosti ZuluTrade a ke sledování vašich aktivit na našich webových stránkách. Takto shromážděné a sdílené údaje jsou anonymní a nelze podle nich identifikovat osoby.

Technologie zabezpečení

ZuluTrade využívá na ochranu určitých informací, které odesíláte, šifrovací technologii Secure Socket Layer (SSL). Tento typ technologie vás chrání před možností odhalení vašich údajů při jejich přenosu osobami, které nejsou společností ZuluTrade. Zajištění bezpečnosti našich webových stránek se věnujeme velmi intenzivně tak, aby splňovaly normy běžné v našem odvětví. Využíváme také další bezpečnostní prvky, například zeď firewall, ověřovací systémy (např. hesla a osobní identifikační čísla) a mechanizmy kontroly přístupu, kterými kontrolujeme neautorizovaný přístup do systému a k datům.

Sdílení informací s našimi partnery

Osobní údaje popsané výše můžeme sdílet s našimi partnery, a to z obchodních důvodů, například za účelem poskytování služeb a informací o nových produktech a službách, to vše v rámci příslušných zákonů. Mezi naše partnery mohou patřit společnosti, které řídíme nebo ovládáme, i společnosti, které mají vlastnický podíl v naší společnosti. Informace, které sdílíme s partnery, jsou například údaje popsané výše jako jméno, adresa a údaje o účtu. Naši partneři zachovávají vaše údaje v tajnosti ve stejném rozsahu a v souladu s těmito zásadami jako společnost ZuluTrade.

Sdílení informací se třetími stranami

Kromě případů uvedených v těchto zásadách společnost ZuluTrade nesděluje osobní údaje žádným třetím stranám. Údaje třetí straně sdělujeme například v rámci sdílení údajů s nepartnerskými společnostmi, které poskytují podpůrné služby k vašemu účtu nebo zprostředkovávají transakce se společností ZuluTrade, například společnosti, které nám poskytují odborné, právní či účetní poradenství. Nepartnerské společnosti, které pomáhají společnosti ZuluTrade v poskytování služeb, musí jakékoli takové získané údaje uchovávat v tajnosti a mohou je použít pouze v průběhu poskytování služeb a pouze pro účely, jaké nařídí společnost ZuluTrade. Vaše osobní údaje můžeme rovněž sdělit třetím stranám za účelem splnění vašich pokynů nebo v souladu s vaším výslovným souhlasem. Chceme vás ujistit, že společnost ZuluTrade vaše osobní údaje neprodává.

Sdělování informací ze zákona

Za určitých okolností může společnost ZuluTrade sdělit vaše osobní údaje třetím stranám v souladu s příslušnými zákony a předpisy nebo tak, jak tyto zákony a předpisy nařizují. Například můžeme osobní údaje poskytnout při spolupráci s úřady a policií, abychom dodrželi pokyny uvedené v předvoláních či jiných úředních žádostech a v případě potřeby ochrany našich práv nebo majetku. Není-li v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, nepoužijeme vaše osobní údaje pro žádné jiné účely, pokud v době, kdy nám tyto údaje sdělujete, neupřesníme, jakým způsobem budou použity, nebo pokud nezískáme váš souhlas.

Nechci sdělit žádné údaje

Osobní údaje, o které požádáme, nemusíte povinně poskytovat. Nicméně, pokud je neposkytnete, pravděpodobně nebudete schopni otevřít účet ani zachovat jeho platnost a my nebudeme schopni vám poskytovat služby. Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace, které o vás máme, byly správné, úplné a aktuální, můžete nám významně pomoci, pokud nás budete ihned informovat o jakékoli změně ve vašich osobních údajích. Pokud si nepřejete, abychom třetím stranám vaše osobní údaje sdělovali tak, jak je uvedeno v těchto zásadách, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailu.