Průvodce partnerským programem

Poslední aktualizace dne

1. Partneři společnosti ZuluTrade

A. Úvod do partnerského programu

Partnerem může být jednotlivec nebo společnost, kteří se účastní partnerského programu společnosti ZuluTrade propagujícího její služby. Partneři se do programu zaregistrují a pak si vyberou jedinečnou adresu URL (adresu webové stránky), kterou využijí k reklamě/propagaci společnosti ZuluTrade. Propagací společnosti ZuluTrade dávají partneři klientům (novým uživatelům) doporučení na služby automatického obchodování společnosti ZuluTrade.

Affiliates receive a commission for their service for accounts that signed up through the Affiliate's website (URL).

Společnost ZuluTrade podporuje své partnery zpřístupněním svých zdrojů, instrukcí, podpory a různých bannerů a log, které lze snadno integrovat do osobních webových stránek, a tak posílit propagační strategii takového partnera.

Partnerský program nabízí lukrativní příležitost k dodatečnému měsíčnímu příjmu. Program společnosti ZuluTrade je flexibilní. Partneři se tedy mohou těšit na příjmy odpovídající času a úsilí, které jsou ochotni této propagaci věnovat.

PROHLÁŠENÍ O OBECNÝCH ZÁSADÁCH

ZuluTrade žádným způsobem nezastupuje, nepropaguje ani nemá žádný komerční vztah s partnery. ZuluTrade pouze poskytuje služby platformy pro automatizované obchodování.

B. Registrační povinnosti

Ve dohodě o používání služeb společnosti ZuluTrade souhlasíte, že: (1) poskytnete pravdivé, přesné, aktuální a úplné údaje o sobě, jak vyžaduje online registrace do partnerského programu, a (2) budete udržovat a podle potřeby aktualizovat registrační údaje tak, aby byly pravdivé, přesné, aktuální a úplné. Pokud jakékoli údaje, které poskytnete, nebudou pravdivé, přesné, aktuální či úplné nebo pokud má společnost ZuluTrade přiměřené důvody k podezření na takové údaje, má společnost ZuluTrade právo zastavit nebo ukončit platnost účtu a odmítnout jakékoli používání služeb (nebo jakékoli jejich části) v současnosti i v budoucnu.

Providing basic personal data is mandatory prior to the Affiliates payment request process. Failure to provide such information will result in the inability to proceed with requesting your payment.

Pouze pro občany USA:

Nábor občanů USA bez členství v NFA je přísně zakázán. Jakýkoli jednotlivec nebo organizace, kteří se snaží získat klienty z USA, musejí být registrováni do programu Introducing Broker u CFTC.

C. Kodex partnera

1. Veškeré zveřejněné nebo privátně předané údaje, data, texty, prezentace, software, hudba, zvuky, fotografie, grafika, video, zprávy či jiný materiál (dále jen jako „Obsah“) jsou výlučnou odpovědností osoby, která je autorem takového Obsahu. To znamená, že za veškerý Obsah, který nahrajete, publikujete, odešlete e-mailem, přenesete či jinak zpřístupníte ve vztahu k ZuluTrade nebo prostřednictvím služeb ZuluTrade, nesete odpovědnost vy (jako partner) a nikoli společnost ZuluTrade.

2. Při používání služeb ZuluTrade však nesmějí partneři používat ani zveřejňovat materiály, prohlášení, blogy či stránky sociálních médií, které jsou urážlivé, neslušné nebo nevhodné, ani materiály, značky, obrázky nebo loga, které jsou chráněny autorskými právy a licencemi. ZuluTrade si vyhrazuje právo (avšak není to její povinnost) podle svého vlastního uvážení Obsah, který je dostupný prostřednictvím služby ZuluTrade, odmítnout nebo kdykoli odebrat. Společnost ZuluTrade si rovněž vyhrazuje výslovné právo požadovat okamžité odebrání jakéhokoli osobního obsahu vytvořeného partnerem a týkajícího se služeb ZuluTrade, které společnost ZuluTrade považuje za porušení pravidel společnosti nebo stávajících zákonů. Další informace jsou uvedeny v oddíle „Pravidla reklamy a propagace“.

3. 3. Affiliates shall not transmit any so-called “Interstitials”, ”Parasite ware”,”Parasitic Marketing”, “Shopping assistant application”, “toolbar installation and/or add-ons”,”Shopping Wallets” or, ”Deceptive pop-ups and/or pop-under” to consumers from the time the consumer clicks a qualifying link until such time as the consumer has fully exited the affiliates site. Hidden or cloaked content is also prohibited. As used herein ”Parasite ware” and ”Parasitic Marketing”shall mean an application that (a)through accidental or direct intent causes the overwriting of affiliate and non-affiliate commission tracking cookies through any other means than a customer initiated click on a qualifying link on a web page or email; (b) intercepts searches to redirect traffic through an installed software, thereby causing pop ups/under, commission tracking cookies to be put in place, or other commission tracking cookies to be overwritten where a user would under normal circumstances have arrived at the same destination through the results given by engines; (c) set commission tracking cookie through loading of affiliates site in iframes, hidden links, and auto pop ups that direct to Zulutrade.com; (d)targets text on websites, other than those websites 100 percent owned by the application owner, for the purpose of contextual marketing ; (e)removes, replaces or block the visibility of Affiliate banners with any other banners, other than those that are on websites 100 percent owned by the owner of application

4. Affiliates that are found to be cybersquatting or typos squatting on trademark-related domains will be banned permanently from the program with all their commissions reversed.

D. Skupiny, na které se partneři nezaměřují

 1. Nezletilí
  Partneři nesmějí cílit svou reklamu a reklamní materiály na žádnou osobu mladší 18 let, bez ohledu na věk pro dosažení dospělosti v lokalitě, ve které partner marketing využívá.
 2. Občané USA
  Partneři nesmějí cílit svou reklamu a reklamní materiály na žádnou osobu, která je občanem Spojených států amerických. Výjimkou jsou jednotlivci či právnické osoby, které jsou registrované jako IB (Introducing Broker) u CFTC a které mají číslo člena NFA.
Nahoru

2. Vytvoření partnerského účtu

A. Otevření účtu

 1. Přístup na domovskou stránku webu společnosti ZuluTrade (http://www.zulutrade.com).
 2. Přejděte na část Programy v dolní části stránky, klikněte na možnost Partnerský program a pak klikněte na tlačítko Stát se partnerem.
 3. Vyplňte všechna pole v online registračním formuláři.
 4. Přečtěte si Podmínky, a pokud s nimi souhlasíte, zaškrtněte příslušné pole.
 5. Postup dokončíte kliknutím na tlačítko Stát se partnerem.
 6. Od společnosti ZuluTrade obdržíte e-mail s jedinečnou partnerskou adresou URL, uživatelským jménem, heslem a odkazem pro aktivaci účtu. Před použitím nového účtu jej musíte nejprve aktivovat kliknutím na odkaz uvedený v e-mailu.

Partneři mohou mít oba typy účtů (jeden účet partnera ZuluTrade a jeden účet investičního zprostředkovatele AAAFx).

B. Podpůrná dokumentace pro partnery

Partnerské účty pro jednotlivce

Ve snaze zajistit, aby naši partneři dodržovali stávající postupy náležité péče, musejí partneři, kteří se zaregistrovali a otevřeli standardní účet jako jednotlivci, poskytnout dva formuláře jako podpůrnou dokumentaci:

 1. Dokument dokládající totožnost - Clear, front and back scans of a valid photo national ID card or a valid passport. (Citizenship should be indicated within the document).
 2. Dokument dokládající bydliště - A recent utility bill, credit card or a bank account statement that includes your name and full home address as it appears on your account application. The document should be dated to within 4-months of the current date.
Firemní partnerské účty

Due to different prerequisites for Corporate Affiliate Accounts, please contact our Affiliates Desk at affiliates@zulutrade.com to enquire about the necessary documentation. The department will respond to your email providing you with the required list of corporate documents. It will also provide you with any instructions which are relevant to your specific application.

Kam odeslat podpůrné dokumenty

Po aktivaci se přihláste ke svému účtu. Klikněte na podtržený název (zobrazený vlevo nahoře na stránce pod kartou Příjmy), který vás přesměruje na stránku „Osobní údaje“.

 1. Do uvedených polí zadejte osobní údaje a pak klikněte na tlačítko „Uložit nastavení“.
 2. Scroll down to the “Account Verification” section. This is located in the area below the Personal Details section. You will see the “Identification Verification” document section, Press the orange “Add Files +” button in order to upload your applicable identification file.

V oddílu „Ověření adresy“, který se zobrazí, opakujte výše uvedený postup (stiskněte tlačítko „Přidat soubor+“, ale tentokrát nahrajte příslušný soubor s dokumentem dokládajícím vaši adresu.)

Upozorňujeme, že před zpracováním jakékoli žádosti o platbu musejí partneři nahrát platné podpůrné dokumenty sloužící k ověření a nechat je ověřit.

C. Vaše partnerská webová adresu URL pro službu ZuluTrade a způsob jejího používání

After successfully creating your Affiliate account, you will receive emails containing your username, password and your unique Affiliate URL: http://your-prefix.zulutrade.com. Your individual URL appears across all tabs at the Affiliates Accounts when logged in to your account.

In order for Users to properly sign up for an account, you should direct your visitors to the Open Account tab in your Affiliate URL.

V obou odkazech se nachází jedinečná předpona, která zajišťuje správné propojení uživatelů s odkazem partnera. Jejich účty se pak zobrazují na panelu Karta Příjmy, Účty na doporučení.

D. Další možnosti pozvánek

Uživatele můžete do služby ZuluTrade pozvat také těmito způsoby:

 • E-mail s pozvánkou od partnera - na kartě Můj účet - Pozvánky.
  Partneři mohou odesílat uživatelům e-mail s pozvánkou do služby ZuluTrade. Adresa v e-mailu bude obsahovat adresu URL pozývajícího partnera - http://your-prefix.zulutrade.com.
 • If operating on a Live Investor, Demo Investor and Trader you may also invite friends using Invite Email - na kartě příslušných účtů - Můj účet - Pozvánky.
  Můžete odeslat uživatelům e-mail s pozvánkou do služby ZuluTrade. Adresa v e-mailu obsahuje webovou adresu vaší pozvánky - http://www.zulutrade.com?ref=000000 kde 000000 je váš jedinečný referenční kód.

Upozornění: Pokud pozvete uživatele do služby ZuluTrade prostřednictvím svého obchodního účtu nebo účtu dodavatele signálů, budou tyto nové účty přeřazeny pod vaše „Účty na doporučení" na kartě Příjmy vašeho obchodního účtu nebo účtu dodavatele signálů, NIKOLI pod partnerský účet, i když takový účet máte.

E. Sledovací soubory cookie

Note that tracking cookies are not used. Instead we keep a log of the reference landings for all Referred Clients, so even if the Referral after navigating to your Affiliate URL link then navigates to another page and then to www.zulutrade.com (within 30 days from the initial landing), he/she will be placed under your Affiliate account. However, it is good practice to ensure that your Referral Clients uses your Affiliate URL link right before opening an account.

F. Přizpůsobení osobního nastavení

Po přihlášení na domovské stránce přejděte na kartu Můj účet. Zde budete moci vybrat nastavení podle osobní potřeby, získáte přístup k propagačním materiálům a možnost pozvat nové uživatele na svou partnerskou webovou stránku. Pod následujícími kartami můžete:

 • Profil
  Edit your personal settings; change your password and bank account details. Always click the Save settings button before leaving the Profile page otherwise none of your defined settings will be saved. Please use latin characters and make sure the details match the information displayed on your identification documents.
 • Příjmy
  Zobrazit aktuální stav příjmů, požádat o platbu a zobrazit doporučené účty, které byly řádně zaregistrovány prostřednictvím vaší partnerské webové stránky.
 • Widgets
  Publikujte miniaplikace obchodníků na svém webu.
 • Bannery
  Access the variety of ZuluTrade banners and logos for promotional efforts. Please refer to the "Strategies" section below for useful tips on how to promote your affiliate site.
 • Nastavit dodavatele
  Výběr dodavatelů. Zde můžete definovat výběr obchodníků, které chcete prostřednictvím své partnerské webové stránky nabízet tak, že vyberete všechny obchodníky, které se mají vašim klientům na doporučení zobrazovat. Upozorňujeme, že pokud si žádné obchodníky ze seznamu nevyberete, budou vaši klienti vidět všechny obchodníky v seznamu. Pokud otevře web služby ZuluTrade uživatel z Evropské Unie či její občan, zobrazí se mu v seznamu obchodníků pouze 1000 nejlepších obchodníků
 • Pozvánka
  Nabídněte svým kontaktům, aby prozkoumali služby společnosti ZuluTrade. Zde můžete poslat pozvánku všem přátelům v seznamech kontaktů pod e-mailovými klienty, jako je gmail, yahoo apod., ale také přátelům ze sociálních sítí.

Pokud požadujete další podporu, obraťte se na náš tým zákaznické podpory. V závislosti na povaze vašich dotazů obdržíte podrobné pokyny.

G. Reklamní lišty a loga pro partnery

Pro účely vyhledání animovaných reklamních lišt a statických log společnosti ZuluTrade:

 1. Přihlaste se na domovské stránce společnosti ZuluTrade (www.zulutrade.com)
 2. Na kartě Můj účet přejděte na kartu Bannery.
 3. Then select the Language of your preference at the top right side of your screen.
 4. Získáte přístup k množství různých animovaných reklamních lišt i statických log společnosti ZuluTrade v různých velikostech.
  • Velikosti animovaných bannerů: 300px x 250px, 728px x 90px.
  • Obecný statický banner: 300px x 250px.
  • Velikosti log společnosti ZuluTrade: 88px x 31px, 234px x 60px.

More Banners added on a frequent basis - you should check your interface on a regular basis for updates. Once the banner or logos are integrated into your web page or blog, any User that clicks onto the ZuluTrade banner/logo will be directed to your Affiliate page. If you require banners in alternative sizes, please feel free to contact Affiliates Desk by email at affiliates@zulutrade.com.

H. Další informace o službě ZuluTrade

Mnohé další otázky týkající se všech aspektů služby ZuluTrade vám odpoví dostupné detailní uživatelské příručky pro forex a binární opce. Pokud se přihlásíte k demo účtu nebo reálnému účtu, uvidíte tyto položky: Můj účet – Profil – „Uživatelská příručka“. Uživatelská příručka je dostupná z každé stránky vašeho účtu. Dalším zdrojem jsou informace uvedené na kartě Nejčastější dotazy.

Většina vašich dotazů, pokud ne všechny, bude zodpovězena od Uživatelská příručka do Dotazy.

Nahoru

3. Zásady propojení s partnerem

 • Pokud prostřednictvím určité partnerské URL nebo aktivního sledovacího souboru cookie partnera zaregistrujte bezplatný demo nebo reálný účet, bude takový účet propojen s příslušným partnerem.
 • If a User registers either a free Demo or Live account through ZuluTrade's main website without using an Affiliate URL, but with prior landings from an Affiliate URL in the last 30 days, on registration we will take into account the reference responsible for the initial introduction of the service and the account will be linked to the respective (first) Affiliate.
 • If a User registers either a free Demo or Live account through ZuluTrade's main website without using an Affiliate URL, or without any previous landings on an Affiliate URL, the account will not be linked to any Affiliate. If a User registers a Live account through ZuluTrade's main website without using an Affiliate URL, and without an active Affiliate tracking cookie, however he/she has a previously existing Demo or Live account registered within the last 30 days (with the same email) under an Affiliate, then the new Live account goes to the first/introducing Affiliate.
 • Jestliže uživatel otevře demo nebo reálný účet přes webovou stránku společnosti ZuluTrade, aniž by využil webovou stránku partnera, nebude účet propojen s žádným partnerem.
  Pokud se tak stalo neúmyslně a uživatel omylem zaregistroval demo nebo reálný účet přes hlavní stránku společnosti ZuluTrade (aniž by použil webovou stránku partnera) namísto prostřednictvím příslušného partnera, pak může uživatel (jako vlastník účtu) zaslat oddělení podpory (support@zulutrade.com) maximálně do 5 dnů od otevření takového účtu žádost o propojení s požadovaným partnerem. E-mail se žádostí o propojení by měl obsahovat číslo účtu uživatele, e-mail a webovou stránku partnera, se kterým chce uživatel svůj účet propojit.
 • Upozornění: Žádosti od partnerů o propojení doporučených účtů nebudou za žádných okolností přijímány. Žádost musí iniciovat vlastník účtu.
 • If a User registers a free Demo or Live account through an Affiliate URL other than the intended one, the account cannot be unregistered from the Affiliate or be moved to another Affiliate under any circumstances.

Příklad

V následujícím příkladu vám ukážeme všechny možné způsoby, jakými se klient může zaregistrovat pod partnerem A.:

A
 • Klient si zaregistruje demo nebo reálný účet prostřednictvím webu affiliateA.zulutrade.com nebo www.zulutrade.com pomocí aktivního sledovacího souboru cookie z webu affiliateA.zulutrade.com.
 • Účet patří pod partnera: affiliateA.zulutrade.com.
B
 • Klient si zaregistruje reálný nebo demo účet prostřednictvím webu www.zulutrade.com bez sledovacího souboru cookie, nicméně si již dříve otevřel demo účet (a to v posledních 60 dnech se stejným e-mailem) nebo reálný účet (registrovaný se stejným e-mailem), který je přiřazen k partnerovi A.
 • Účet patří pod partnera: affiliateA.zulutrade.com.
C
 • Klient si zaregistruje demo nebo reálný účet prostřednictvím webu www.zulutrade.com bez aktivního sledovacího souboru cookie od jakéhokoli partnera.
 • Účet NENÍ propojený s žádným partnerem.
 • Klient může maximálně do pěti dnů od otevření účtu zaslat oddělení podpory žádost o přiřazení pod partnera A. Účet pak bude přiřazen pod partnera: affiliateA.zulutrade.com
 • Účet patří pod partnera: affiliateA.zulutrade.com.
Nahoru

4. Pravidla reklamy a propagace

A. Pravidla

 • Affiliates must submit to ZuluTrade their Promotion Details. Promotional Details refer to Affiliate categories like Content sites, PPC Affiliates, Social Affiliates, communities and education, cashbacks, loyalty, video affiliates, etc. as well as their corresponding URLs.
 • Partneři musí nejprve společnosti ZuluTrade poskytnout k přezkoumání a schválení své navržené reklamní materiály/texty, které se týkají společnosti ZuluTrade nebo jejích služeb. Materiály by měly být předány k přezkoumání: affiliates@zulutrade.com. Partneři obdrží odpověď s vyjádřením, zda byly materiály schváleny, nebo zamítnuty.
 • Reklamní obsah (a použité prohlášení/názory) by neměl být urážlivý, rasistický, vulgární ani podvodný. Společnost ZuluTrade si vyhrazuje právo požadovat, aby partner odstranil jakýkoli obsah, který je za takový považován.
 • Veškerá tvzrení uvedená ve vašich propagačních materiálech musí být pravdivá, přesná a ověřitelná.
 • V marketingových materiálech partnera, na jeho osobních webech ani stránkách v sociálních sítích, na kterých partner propaguje web ZuluTrade a jeho služby, by neměly být používán vysoce přesvědčovací jazyk ani superlativní tvrzení.
 • Affiliates may NOT legally create any materials for personal or business use such as business cards, letterhead, photographs, personal websites or social media pages etc.) bearing or displaying the company's copyrighted Trademarked Logo or any part thereof, of the said trademarked logo for the purpose of advertising ZuluTrade or its services in any manner, nor misrepresent themselves as employees of ZuluTrade.
 • With respect of any marketing and/or promotional activity involving “Cost Per Click” (“CPC”), “Pay Per Click” (“PPC“) and/or “Search Engine Marketing” (“SEM“), Affiliate may not to bid on the ZuluTrade Brands, including but not limited to the words “ZuluTrade”, “ZuluGuard”, “ZuluScripts”, “TradeWall” and/or “AAAFx”, “Triple A Experts” or any other Names and Trademarks of ZuluTrade collaborating Brokerage Firms spelled in any possible way (including with typos, spaces, signs, symbols, in any other way or in other languages). ZuluTrade reserves the right to cancel compensation without notice in the case of use of search requests using such keywords and any other variants of their spelling, including conformable words in other languages, in search engines such as, Google, Yahoo, Bing, Yandex, Baidu, etc., as a way of client attraction. The purpose of the Affiliates Program is to attract new clients; and not to acquire clients that are already looking for the corporate name and hence cannot be either rightfully classified or justified as new clients.
PPC Policy
Policy Definition Condition
Are Affiliates allowed to send traffic directly to ZuluTrade website? NE
Are Affiliates allowed to display their ads when ZuluTrade brands are entered as a search keyword (e.g. myZuluTrade, myZuluGuard)? NE
Are Affiliates allowed to display their ads when misspellings of ZuluTrade brands are entered as search keywords (e.g. ZouluTrade,AAfx,AAAAfx)? NE
Are Affiliates allowed to display their ads when ZuluTrade brands plus generic words are entered as search keywords (e.g. ZuluTrade voucher,AAAFx coupon)? NE
Are Affiliates allowed to use ZuluTrade brands names in their display URL? NE
Are Affiliates allowed to use ZuluTrade brands names in their display URL as an extension to their brand (e.g.www.affiliatesite.com/ZuluTrade) ANO
Are Affiliates allowed to use ZuluTrade brands names in their display URL as sub domain (e.g. ZuluTrade.affiliatesite.com/) NE
Are Affiliates allowed to use ZuluTrade’s brand names within their title and description? ANO
Should affiliates add Zulutrade’s brand name and Trademarks into their negative keywords (thus preventing publishers from appearing in brands + generic)? ANO
For the above paid search policies, are Affiliates allowed to promote ZuluTrade on search engines and social media? ANO
Google ANO
Yahoo ANO
Bing ANO
Facebook ANO
YouTube ANO
Ostatní Upon request

We expect PPC Affiliates to add “ZuluTrade”,”ZuluGuard”, ”ZuluScripts”, ”TradeWall”, ”AAAFx”, “Triple A Experts” and misspells in their negative keyword list. If you are unsure what you can or cannot use please contact affiliates@zulutrade.com.

We like and welcome legitimate PPC Affiliates. Affiliates who are trying to cannibalize our brands and make profit will not be tolerated and their accounts will be suspended (Section 7), if not terminated immediately. More on our Intellectual Property restrictions is described in Section 4 of this Guide.

 • Pokud jde o příspěvky partnerů v části oficiálního fóra či na webu společnosti ZuluTrade, budou partneři postupovat podle stanovených pravidel fóra.
 • V případě potřeby jasného vysvětlení zásad partnerem používaných webových stránek by se měli partneři obrátit na webmastera daných stránek.
 • Rozesílání nevyžádané pošty jakéhokoli formátu je zakázána.
 • Očerňování partnerského programu a služeb ZuluTrade je zakázáno.

B. Upozornění na riziko

V rámci propagování webu ZuluTrade nebo služeb ZuluTrade je nutné, aby každý osobní web či stránka v sociálních sítích obsahovaly na příslušných místech následující Právní informace:

Na všech stránkách vašeho partnerského webu

Trading spot currencies involves substantial risk and there is always the potential for loss. Your trading results may vary. Because the risk factor is high in the foreign exchange market trading, only genuine "risk" funds should be used in such trading. If you do not have the extra capital that you can afford to lose, you should not trade in the foreign exchange market. Forex Brokers and ZuluTrade are compensated for their services through the spread between the bid/ask prices or there may be a cost to initiate a trade through the bid/ask spread. Profit sharing accounts are subject to a monthly performance fee per selected trading system. Signing up is totally free, and there are no subscription fees, ever.

Forex trading involves a real risk of loss. No "safe" trading system has ever been devised, and no one can guarantee profits or freedom from loss. Past performance is not indicative of future results.

V případě, že se kdekoli zmíníte o odměně za služby ZuluTrade, byste měli doplnit následující právní informace.

Forexoví brokeři a ZuluTrade dostávají za služby odměnu ve formě rozdílu (spreadu) mezi cenou poptávanou (bid) a cenou nabízenou (ask), případně mohou účtovat poplatek za otevření obchodu ve výši tohoto rozdílu. Registrace je zcela zdarma, už navždy, bez smlouvy a bez měsíčních poplatků.

Výše uvedené právní informace nesmějí být skryté a přístup k nim nesmí být nijak blokován.

C. Strategie

 • Pokud jste si vytvořili vlastní webovou stránku nebo blog, je vždy vhodné začít s propagací právě na nich.
 • Partnerům doporučujeme stáhnout z naší webové stránky dostupné reklamní lišty služby ZuluTrade & loga. Můžete je využít na různých stránkách k propagaci. Pokud jste přihlášení na webových stránkách služby ZuluTrade, jsou lišty a loga přístupné na kartě Bannery.
  Upozorňujeme, že společnosti ZuluTrade všem partnerům doporučuje nejprve důkladně pročíst zásady jakýchkoli webových stránek nebo fór, kde plánují umístit své reklamy. Tímto chceme zajistit, aby partneři rozuměli pravidlům používání a nedocházelo k porušování předpisů.
 • Vytvořte vlastní blog pomocí služby Blogger (http://www.blogger.com/start), doplňte jej o loga a reklamní lišty společnosti ZuluTrade a přidejte odkaz na svou partnerskou webovou stránku ZuluTrade.
 • Reklama prostřednictvím Facebook (http://www.facebook.com).
 • Investigate the Google Adwords (http://adwords.google.com)) and other paid services, respecting ZuluTrade’s PPC policy.
 • Komunity v sítích LinkedIn (http://www.linkedin.com), Twitter (http://www.twitter.com) by vám poskytly ohromnou publicitu.
 • Najděte si v trhu specifický segment a pak vytvořte a rozvíjejte v tomto sektoru sítě svých kontaktů a využívejte místních firemních seznamů k propagaci své webové stránky/firmy.
 • Creating videos and other tutorials, manuals and guides can be very useful for users and also help the affiliates boost their business and have a high retention rate.
 • Metody využití placené online reklamy by měly použít pouze ti, kdo s nimi mají již nějaké zkušenosti.
 • Vždy se ujistěte, že jednáte v souladu s oddílem „A. Pravidla” v části „4 – Pravidla reklamy a propagace“ této uživatelské příručky.
Nahoru

5. Platby

A. Classic Accounts Commission Scheme

Affiliates earn a commission for introducing new Referral Classic Accounts to the ZuluTrade Service.

i. General Payments Policy

Affiliates receive commission based on the Group of their clients’ selected Broker, as follows:

 • High payment Broker Group: AAAFx International, BlackBull
 • Standard payment Broker Group: All other Brokers
Commissions for High Payment Broker Group
Tier Commissions # of new Live and trading accounts per evaluation period Trading Volume of all accounts (new and existing)
1 0.4 pip/lot 1 or More 20 lots or More
2 0.6 pip/lot 6 or More 60 lots or More
3 1.0 pip/lot 11 or More 80 lots or More
Commissions for Standard Payment Broker Group
Tier Flat Commission # of new Live and trading accounts per evaluation period Trading Volume of all accounts (new and existing)
1 0.4 pip/lot 1 or More libovolný

To change tier, ALL conditions must apply.

Institutional and/or low spread Accounts: Accounts with considerable deposits can be characterized from the Broker as Institutional due to the low spread offered. Compensation for such accounts is 0.2 pips (for AAAFx accounts) and 0.08 pips (for ALL other Brokers) for each Round Turn lot executed in a Real Broker Account.

ii. Grace Period

Grace Period applies to both, new and existing Affiliates. During Grace Period no penalty in commissions will be applied, regardless the new business the Affiliate will drive.

While in Grace Period, the Affiliate will be compensated based on the General Policy, as follows:

 • High Payment Broker Group Referral accounts: The Affiliate will join Tier 2 (0.6 pips/lot) for 2 Evaluation Periods.
 • Standard Payment Broker Group Referral accounts: Flat commission 0.4 pips/lot.

Grace Period applies for new Affiliates based on our Due Diligence verification. The period will be effective after verification.

Grace Period applies only in one Affiliate account per individual or company.

iii. Evaluation Periods

Commission Tiers will be determined for each Affiliate at the fixed dates:

 • January 1
 • April 1
 • July 1
 • October 1
iv. Probation Period

Probation Period includes 2 Tiers: Probation Tier 1 and Probation Tier 2.

Affiliates that do not source a minimum new business volume of 1 or more new Live, active and trading accounts within 90 days (evaluation period) will enter a Probation Period Tier 1 for a 90 days period of time. During Probation Tier 1, the Affiliate will be compensated with a flat commission of 0.1pip/lot traded in their Referral accounts.

The Affiliate may exit Probation by driving new business to ZuluTrade after the evaluation takes place. The classification of the Affiliate (Tier scheme) depends solely at their business and activity. An Affiliate may move from Probation to Tier 3 if they meet the requirements without passing through Tier 1 or Tier 2.

If the Affiliate does not meet the requirements to join the commission scheme, as mentioned above, he/she will enter Probation Tier 2 after 90 days following the evaluation performed by the Affiliates Team. During Probation Tier 2, the Affiliate will not be compensated.

Affiliates who do not join the commission scheme after Probation Tier 2, will be examined on a case-by-case basis, may not be compensated and/or have their Referral Accounts removed and/or their accounts permanently suspended.

B. Profit Sharing Accounts Commission Scheme

Affiliates earn a commission for introducing new Referral Accounts that have chosen the Profit Sharing plan to the ZuluTrade Service.

Affiliates that introduce Profit Sharing Accounts to ZuluTrade will receive:

1. Commission on the Subscription fee: 20% on the subscription fee paid by each account which results to $6 per month for the current $30 monthly fee per account introduced

2. Commission on the Performance fee: 20% of the 5% of ZuluTrade's monthly profit based on the investor's profit above High Water Mark. In order to read more on how Performance Fees are calculated for investors with Profit Sharing accounts, you can visit: https://www.zulutrade.com/profit-sharing

C. Žádost o platbu

O platbu můžete požádat přechodem na předvolbu Můj účet - Příjmy - Platby. Upozorňujeme, že hodnota pipu se liší podle obchodovaného měnového páru, typu doporučeného účtu apod. Aktuální způsoby platby, které mohou partneři využívat, jsou: bankovní převod, účet PayPal (pro částky do 3000 USD) a karta ZuluTrade Mastercard. Platba provizí probíhá takto:

 • $20 za žádosti PayPal do výše $500 a poplatek 3,9 % (z požadované částky) v případě žádostí PayPal vyšších než $500.
 • 30 USD za každý bankovní převod mimo USA.
 • 45 USD za každý bankovní převod mimo USA.
 • $20 za každou platbu na kartu ZuluTrade Mastercard.

Modest fees may be applied by financial institutions in the case of wire transfers. For more details, please consult your Bank.

Zvažte prosím také následující:

 • Před vyplacením odměny musí být společnosti ZuluTrade v souladu s postupem náležité péče poskytnuty dostatečné důkazy dokládající údaje partnera – obvykle jde o a) platný státní identifikační průkaz s fotografií (pas, občanský průkaz atd.) a b) formální, tištěné vyúčtování z nedávné doby obsahující vaše jméno a celou aktuální adresu bydliště tak, jak je uvedena na žádosti o registraci.
 • To submit or release a payment, ZuluTrade needs to be provided with the Promotion Details of the Affiliate, Promotion Details refers to affiliate categories like Content sites, PPC Affiliates, Social Affiliates, communities and education, cashbacks, loyalty, video affiliates, etc and their URLs.
 • Before issuing payments, relevant commissions need to be collected from our collaborating Brokers and trading activity needs to be cross-checked prior to releasing a payment; the estimated time frame required to process a payment after a request has been made via our website is approximately 30 days.
 • Před podáním žádosti o platbu je nutné mít aktivní zůstatek na účtu minimálně $100 (na každém účtu). Peněžní prostředky nelze převádět mezi účty.
 • Ujistěte se, že údaje o vašem bankovním účtu, účtu PayPal a/nebo kartě ZuluTrade Mastercard jsou zadány správně, aby při platbě nedocházelo ke komplikacím.
 • Neaktivní účty partnerů a účty partnerů, jejichž majitelé se chovají nepřijatelným způsobem, budou prošetřeny individuálně a případně jim nebudou vyplaceny odměny nebo jim budou odebrány příslušné účty otevřené na doporučení.
 • Jakékoli problémy související s financemi či platbami by měly být předány k vyřešení oddělení zákaznické podpory (support@zulutrade.com) (Pro: Oddělení účtů).
Nahoru

6. Pomoc a podpora

The ZuluTrade Customer Support Dept. is here to help you. You can contact us by email at support@zulutrade.com, by telephone or by Live Chat. For further details please visit http://www.zulutrade.com/Support.

Příklady problémů, které řeší oddělení zákaznické podpory:

 • Obecné dotazy týkající se služeb společnosti ZuluTrade
 • Informace o změně jména nebo kontaktních údajů
 • Postup přihlášení k účtu
 • Neobdržení e-mailu od společnosti ZuluTrade s uživatelským jménem a heslem
 • Žádost o propojení účtů
 • Typy účtů (partnerský, pro reálné obchodníky, pro dodavatele signálů)
 • Technical Issues (banners, code errors, display problems, linkage loss, signal errors, etc.)
 • Problémy související s dodavateli signálů
 • Žádosti o platby a otázky financí

V případě problémů týkajících se partnerského programu se obraťte na oddělení pro partnery na affiliates@zulutrade.com. Příklady problémů, které řeší oddělení pro partnery:

 • Otázky týkající se partnerského programu společnosti ZuluTrade
 • Dotazy na správné používání odkazů na partnerské webové stránky
 • Doporučující účty
 • Obecné informace o používání bannerů a log
 • Reklamní strategie
 • Vhodnost webových stránek a reklamního obsahu
 • Souhrnná zpráva o příjmech
 • Účty klasifikované jako Bez provize

Pokud máte návrh nebo stížnost na jakýkoli aspekt naší služby, obraťte se na naše oddělení partnerských účtů na adrese affiliates@zulutrade.com.

Pokud nebudou váš návrh nebo stížnost vyřešeny k vaší spokojenosti, lze je postoupit oddělení kontroly kvality ZuluTrade na adrese qualitycontrol@zulutrade.com.

Nahoru

7. Pozastavení / Ukončení

K pozastavení partnerského účtu může dojít v důsledku následujících okolnosti

 • Neaktivita na účtu – účet partnera je považován za neaktivní, pokud se na něj partner úspěšně nepřihlásil po dobu nejméně šesti měsíců.
 • Výslovné nezohlednění nebo neuposlechnutí formálních upozornění pro partnery, předaných e-mailem nebo telefonicky, během kterých služba ZuluTrade vyvine veškeré přiměřené úsilí, aby partnera informovala o jeho/jejím chování/krocích, které jsou v přímém či nepřímém rozporu s kodexem partnerského programu či stávajícími zákony
 • Partneři, jejichž chování je nepřijatelné, například pokud se snaží nalákat zákazníky neetickým či nelegálním způsobem; tyto případy budou prošetřovány individuálně.
 • Neuposlechnutí jakýchkoli pravidel pro reklamu uvedených v oddíle 4 „Pravidla reklamy a propagace“, může vést k pozastavení platnosti účtu partnera, a to výhradně podle uvážení společnosti ZuluTrade.

The list is not exhaustive – in addition to the account suspension, other penalties may also apply, such as rejection of the outstanding revenues or pending payments as well as removal of the Affiliate’s Referral accounts prior to the account suspension.

Pozastavení účtu partnera může vést k trvalému zákazu používání služeb pro partnery – jinými slovy, k ukončení partnerského účtu. Odpovědnost za následky vyplývající z pozastavení či ukončení partnerského účtu jdou výlučně k tíži daného partnerského účtu.

Nahoru
 • Zulu v mobilu

  Mrkněte na naše aplikace pro Android, iPhone, iPad i počítače.

 • reference:
  • Používání je jednoduché, jsou tu velmi dobří obchodníci a správě svého účtu nemusíte věnovat moc času. Patrick - AAA687286F
  • Umožňuje obchodovat forex, aniž byste museli svůj účet pořád sledovat, a komplexními metodami řídí vaše riziko. Matthew - FXCM682552F
  • Je to nejlepší způsob obchodování forexového trhu pro začátečníky a ty, co jsou pořád v pohybu a nemůžou trhy sledovat nepřetržitě. Mohammad - AAA409627F
  • Služba ZuluTrade je jedinečná díky vynikající podpoře a kvalitě služeb. Omar - AAA635899F
  • Službu ZuluTrade bych doporučil ostatním, protože pro znalé investory je tento způsob obchodování důvěryhodný a bezpečný. Romuald - AAA606627F
  • Sociální aspekt u dodavatelů signálů přispívá k možnostem vzdělávání a transparentní službě. Analýzy jsou velmi užitečné Robin AAA1167078F
 • mluví o nás: