Poslední aktualizace dne

Neprovádět hedging

Výchozím a doporučeným nastavením pro účty u brokerů služby ZuluTrade, které nepodporují výchozí režim obchodování se službou ZuluTrade na základě tickových dat, je Neprovádět hedging (Avoid Hedging).

Na rozdíl od systémů, které nepracují s tickovými daty a přiřazují zadávané pokyny k instrumentu, se při obchodování v systému využívajícím ticková data provádí propojení mezi novým pokynem a stávajícími otevřenými pozicemi na základě specifického označení pokynu (ticketu). Bez ohledu na rozdíly mezi těmito dvěma režimy podporuje služba ZuluTrade realizaci jakéhokoli pokynu takovým způsobem, aby celková výkonnost a výsledky byly shodné nezávisle na režimu obchodování.

V případě výběru této možnosti zamezí služba ZuluTrade zadání takového příchozího pokynu, který by zajistil stávající tržní pozice, a uchová stav obchodování na účtu v obecnějším a jasnějším stavu, který doporučujeme pro méně pokročilé uživatele. Pokud se rozhodnete tuto možnost nevyužít, upozorňujeme, že mohou nastat tyto případy:

Případ 1 - Nedostatek dostupných prostředků na pokrytí marže

Každá akce provedená na vašem účtu je pokynem. Pokud se uživatel používající systém bez tickových dat pokusí uzavřít otevřenou pozici, služba ZuluTrade vydá pokyn se stejným množstvím lotů, ale opačného směru obchodu. Jelikož broker vyžaduje k realizaci pokynu marži, dávejte si dobrý pozor, abyste měli na svém účtu vždy dostatek prostředků na její pokrytí tak, aby mohly být všechny pokyny (nákup, prodej či ukončení pozice) zrealizovány.

Pokud zaškrtnete možnosti Neprovádět hedging, nebude třeba k realizaci pokynů pro uzavírání obchodů ve službě ZuluTrade další marže.

Případ 2 - Protichůdné strategie

Dodavatelé signálů služby ZuluTrade obchodují s tickovými daty. Pokud tedy máte svůj účet nastaven na příjem pokynů opačného směru u stejného měnového páru, nezapomeňte, že na váš účet mohou mít vliv protichůdné strategie z důvodu protichůdnosti signálů od téhož dodavatele signálů či od různých dodavatelů signálů.

Výběrem možnosti Neprovádět hedging nebude zrealizován obchod, který by vedl k zajištění pozice, a porovnání obchodní stavu na vašem účtu u ZuluTrade a na účtu u brokera bude snazší.

Případ 3 - Rozdílné údaje o stavu vašeho obchodování u služby ZuluTrade a u vašeho brokera

Pokud máte na svém účtu otevřený obchod a pak obdržíte pokyn se stejným množstvím lotů, ale v opačném směru, na vašem brokerském účtu bude tento pokyn chápán jako pokyn uzavírací, nicméně na účtu u služby ZuluTrade zůstanou otevřeny dva pokyny. Přestože tedy budou realizace veškerých obchodních aktivit a dosažené obchodní výsledky z těchto obchodů identické, údaje na vašem účtu u brokera a u služby ZuluTrade se budou lišit.

Výběrem možnosti Neprovádět hedging nebude zrealizován obchod, který by vedl k zajištění pozice, a porovnání obchodní stavu na vašem účtu u ZuluTrade a na účtu u brokera bude snazší.