Forex Capital Protection - ZuluGuard™

Jak funguje ochrana kapitálu

ZuluGuard™ je velmi pokročilý ochranný systém, který monitoruje vzorce nežádoucího chování obchodníků, které sledujete, a umožňuje vám vybrat kroky, kterými ochráníte svůj investovaný kapitál.

Příkladem nežádoucího chování může být zhoršení výsledků obchodníka a jeho dopad na zůstatek na vašem účtu.

Z toho důvodu ZuluGuard™ neustále sleduje výsledky obchodníka a nabízí postupnou ochranu vašich prostředků zabezpečením zisku a minimalizací ztrát podle vašeho nastavení v základní měně účtu.

Jakmile tedy ztráty překročí předem definovanou hodnotu, ZuluGuard™ zasáhne a ochrání váš účet. Upozorňujeme, že ZuluGuard™ sleduje realizované i nerealizované obchody, proto jsou zohledněny otevřené obchody. To znamená, že obchodník může být obecně ziskový, ale ZuluGuard™ zasáhne vždy, když se zisk snižuje! *

Příklad

Níže je uveden podrobný příklad, ve kterém předpokládáme, že jste si nastavili ochranu kapitálu na 1000 USD a vždy je otevřen jen jeden obchod.

Obchod č. Max. propad v otevřeném obchodu ($) Konečný výsledek obchodu ($) Kumulovaný zisk/ztráta ($) obchodníka na vašem účtu Ochrana kapitálu ZuluGuard™ Nejhorší (konečný) výsledek z tohoto obchodu, pokud zasáhne ZuluGuard™!1
0 n/a n/a n/a 1000 - 1000
1 -500 -500 -500 1000 -1000
2 -100 1900 1400 1000 400
3 -400 1300 2700 1000 1700
4 -700 -7002 2000 1000 1700
5 -300 -3003 1700 1000 1700

Jelikož ztráta v obchodu č. 5 byla -1000 USD (-700 USD od konečného výsledku po obchodu č. 4 a -300 USD u pohyblivých pozic v obchodu č. 5), bylo dosaženo úrovně ochrany kapitálu ve výši 1000 USD, a proto zasáhne ZuluGuard™!

Konečný zisk, který vám zůstane od tohoto obchodníka, je předchozí nejhorší (konečný) výsledek, tedy 1700 USD.

Poznámky

  1. Nejhorší (konečný) výsledek znamená konečnou peněžní částku (zisk/ztrátu) na vašem účtu, která vám od tohoto obchodníka zůstane, pokud budeme předpokládat, že ZuluGuard™ v budoucnu znovu zasáhne.
  2. Pokud sečteme konečný výsledek obchodu č. 1 a č. 4, překročíme hranici ochrany kapitálu nastavenou na hodnotu 1000. Nicméně protože mezi těmito obchody byl realizován zisk, ztráty od tohoto obchodníka hodnotu 1000 nepřekročily.
  3. Za předpokladu, že jste si vybrali akci ZuluGuard™ „Uzavřít všechny obchody obchodníka"

ZuluGuard™ zjistí, zda se výsledky obchodníka nezhoršily, a ve chvíli, kdy ztráty dosáhnou vámi přednastavené částky, provede kroky na ochranu vašeho účtu před dalšími ztrátami.

Změna ochrany kapitálu

Nezapomeňte, že ZuluGuard™ zohledňuje výsledky obchodníka od chvíle, kdy povolíte program ochrany kapitálu. Částku ochrany kapitálu můžete kdykoli upravit podle svých požadavků a vystavit tak svůj účet vyššímu nebo nižšímu riziku od každého obchodníka podle toho, jak hodnotíte jejich výsledky.

Nastavením hodnoty 0 tuto funkci deaktivujete.

* Důležité upozornění: Ve volatilních a rychle se pohybujících trzích budou signály k uzavření vyslané službou ZuluGuard vyplněny za převládající tržní cenu, která se může velice výrazně lišit od požadované ceny. Z toho důvodu může docházet k výrazným ztrátám, protože ZuluGuard ne vždy garantuje požadovanou ochranu.