Forex Traders Lists

Pořadí Obchodník Pipů Pipů Obchody ROI Anualizováno Prům. pipů Zisk. v % Max. pokles (DD) v % Týdny Přívrženci { Ranking Index } { Provider Name }
{ Strategy Description }
{ ProfitPips } { ProfitPipsInTimeFrame } { Trades } { ROI } { AveragePipsPerTrade } { WinningTradesPercent } { MaxDrawDownPercent } { MaxDrawDownPips } { TradingWeeks } { Followers } Částka od přívrženců Zisk reálně obchodujících přívrženců
{ Broker }
{ AmountFollowing } { PNLFollowing }