Poslední aktualizace dne

Úspěšný zásah v každém případě bez výjimky není z důvodu faktorů mimo kontrolu společnosti ZuluTrade možný. Nicméně v duchu neustále zdokonalujících se služeb pro naše uživatele i pro zlepšení jejich výsledků přidala společnost ZuluTrade funkci Sledovat účet.

Tato funkce provede akci v těchto případech

Případ 1 - Signál k uzavření obchodu od dodavatele signálů neuzavřel obchod na vašem účtu.

 1. Obchod je otevřen na vašem účtu i účtu dodavatele signálů
 2. Dodavatel signálů úspěšně odesílá signál k uzavření
 3. Příkazem Uzavřít signál nedošlo k uzavření obchodu na vašem účtu
 4. Funkce Sledovat účet se pokouší uzavřít obchod

Důvody uzavření obchodu

Jelikož se dodavatel signálů rozhodl uzavřít obchod, pokusí se služba ZuluTrade za účelem ochrany vašeho účtu uzavřít obchod současně s dodavatelem signálů, aby bylo dosaženo stejného výsledku s minimálním skluzem.

Obvyklé příčiny

Technická chyba, potíže s připojením

Případ 2 - Obchod se při zasažení ceny stop/limit neuzavřel, protože hodnota stop/limit na vašem účtu je 0.

 1. Obchod je otevřen na vašem účtu i účtu dodavatele signálů
 2. Obchod na účtu dodavatele signálů je uzavřen zasažením pokynu stop/limit
 3. Obchod zůstal na vašem účtu otevřený, protože nemáte podaný žádný pokyn stop/limit nebo je tento pokyn nastaven na nulovou hodnotu
 4. Funkce Sledovat účet se pokouší uzavřít obchod

Důvody uzavření obchodu

Pokud dodavatel signálů nastavil pro určitý obchod pokyn stop/limit a došlo k jeho zasažení a k uzavření obchodu, zatímco na vašem účtu žádný pokyn stop/limit nastaven není, může to znamenat technickou chybu nebo potíže s připojením. Na ochranu vašeho účtu se tedy služba ZuluTrade pokusí uzavřít obchod zároveň s obchodem dodavatele signálů tak, aby bylo dosaženo stejného výsledku s minimálním skluzem.

Obvyklé příčiny

Technická chyba, potíže s připojením

Případ 3 - Obchod se na ceně stop/limit neuzavřel, přestože je hodnota stop/limit na vašem účtu stejná jako na účtu dodavatele signálů.

 1. Obchod je otevřen na vašem účtu i účtu dodavatele signálů
 2. Obchod na účtu dodavatele signálů je uzavřen zasažením pokynu stop/limit
 3. Obchod zůstal otevřen na vašem účtu, přestože máte stejné hodnoty pokynu stop/limit jako dodavatel signálů
 4. Funkce Sledovat účet se pokouší uzavřít obchod

Důvody uzavření obchodu

V případě, že obchod, který byl na účtu dodavatele signálů uzavřen pokynem stop/limit, nebyl uzavřen na vašem účtu, přestože byl pokyn stop/limit stejný, pokusí se služba ZuluTrade uzavřít obchod současně s dodavatelem signálů tak, aby bylo dosaženo stejného výsledku za minimálního skluzu.

Obvyklé příčiny

Rozdílné kurzy poskytované vaším brokerem a brokerem dodavatele signálů – proto bylo na jednom účtu dosaženo hodnoty pokynu stop/limit a na druhém ne.

Případ 4 - Váš broker zamítl aktualizaci hodnoty stop/limit, protože je téměř na ceně market.

 1. Obchod je otevřen na vašem účtu i účtu dodavatele signálů
 2. Dodavatel signálů úspěšně aktualizuje hodnoty pokynů stop/limit
 3. Váš broker zamítl aktualizaci z důvodu přiblížení aktuální tržní ceně
 4. Funkce Sledovat účet se pokouší uzavřít obchod

Důvody uzavření obchodu

Jelikož dodavatel signálů aktualizoval hodnoty pokynů Stop/Limit, ale váš broker tuto aktualizaci zamítl, služba ZuluTrade se pokusí obchod ukončit, pokud je aktuální hodnota páru u vašeho brokera v rozsahu 10 pipů od zamítnuté aktualizované hodnoty pokynu Stop/Limit. Tímto způsobem dojdeme ke stejnému výsledku (s ohledem na minimální skluz), jako kdyby se obchod ukončil při zasažení aktualizovaného pokynu Stop/Limit.

Obvyklé příčiny

Přiblížení k ceně, kterou poskytuje váš broker

Případ 5 - Dodavatel signálů zrušil svůj čekající pokyn, který se na vašem účtu však již zrealizoval za market.

 1. Na váš účet byl odeslán čekající pokyn od dodavatele signálů
 2. Na vašem účtu je v trhu otevřen čekající pokyn, který však není otevřen na účtu dodavatele signálů
 3. Dodavatel signálů se rozhodl zrušit čekající pokyn na svém účtu
 4. Funkce Sledovat účet se pokouší uzavřít obchod

Důvody uzavření obchodu

Pokud dodavatel signálů zruší čekající pokyn, nebude mít žádnou kontrolu nad původně čekajícím pokynem, který se na vašem účtu již zrealizoval. Z toho důvodu se služba ZuluTrade pokusí tento obchod uzavřít tak, aby nezůstal v trhu otevřený a bez dohledu dodavatele signálů.

Obvyklé příčiny

Rozdílné kurzy u brokera

Případ 6 - Na účtu dodavatele signálů byl za market otevřen a uzavřen čekající pokyn, ale na vašem účtu se pokyn za market neotevřel.

 1. Na váš účet byl odeslán čekající pokyn od dodavatele signálů
 2. Čekající pokyn na účtu dodavatele signálů se otevřel za cenu market, ale na vašem účtu ne.
 3. Obchod na účtu dodavatele signálů je uzavřen zasažením pokynu stop/limit
 4. Pokyn na vašem účtu ještě nebyl zrealizován.
 5. Funkce sledování účtu ruší čekající pokyn.

Důvody zrušení čekajícího pokynu

Pokud se čekající pokyn dodavatele signálů zrealizuje za market a poté uzavře po zasažení hodnoty stop/limit, nebude mít dodavatel signálů žádnou kontrolu nad čekajícím pokynem na vašem účtu. Z tohoto důvodu se služba ZuluTrade pokusí zrušit čekající pokyn, aby nedošlo k jeho realizaci za market, aniž by jej dodavatel signálů mohl sledovat.

Obvyklé příčiny

Rozdílné kurzy u brokera