Hodnocení ZuluRanking

Novátorský přístup k hodnocení služby ZuluTrade

Většina webových stránek věnovaných Forexu, které sledují výkonnost systémů, zobrazuje ve své horní části systémy s nejlepšími výsledky. Tyto výsledky ale obvykle neodrážejí skutečnost. Například když systém otevírá stále více obchodů, aniž by nejprve uzavřel předchozí, je pro otevírání dalších pozic potřeba mít na účtu dostatek prostředků vyhrazených pro marži.

Ve skutečnosti však z důvodu požadavků na marži není možné, aby bylo na účtu otevřeno mnoho pozic najednou.

Náš chráněný systém ZuluRank, bere tyto skutečnosti v úvahu, včetně dalších důležitých faktorů:

  • jako je vyspělost (doba, po kterou systém funguje),
  • riziko (kolik pozic je možné otevřít najednou) a
  • pokles (kolik zvratů systém zaznamenal)

Tímto jednoduchým způsobem se pak zobrazují jen ty systémy, které mají skutečně dobré výsledky a jde o realistické obchodní strategie

Upozorňujeme, že výsledky systémů v rámci ZuluRank jsou generovány pouze počítačově. Proto jsou tyto systémy seřazeny bez ohledu na lidský názor nebo preference strategií a vy si vždy můžete zvolit ze široké nabídky systémů ty, které vám budou vyhovovat nejlépe.

Neustále se snažíme službu ZuluTrade zdokonalovat, proto přidáváme nové systémy, vylepšujeme technologii a poskytujeme služby stále většímu počtu obchodníků po celém světě.

ZuluTrade Evropa

Dále pokud jde o obchodníky, kteří budou dostupní pro přívržence z EU, bude se zobrazovat pouze 1000 nejlepších obchodníků obchodujících podle nejspolehlivějších a nejkonzistentnějších obchodních strategií. Musí tedy splňovat následující parametry:

  • Maximální doba obchodování je nejméně 8 týdnů.
  • Maximální propad by neměl překročit 30 % celkového zisku.
  • The average number of pips is above 3 or average rate of return is above 0.015%

Jak sami vidíte, ZuluRank využívá k hodnocení obchodníků specifickou sadu parametrů. Nejlepší obchodník pro vás proto nemusí být nejlepším obchodníkem podle hodnocení ZuluRank. Závisí na tom, kterým faktorům/charakteristikám dáváte přednost s ohledem na styl obchodování, potřeby, riskované částky atd.

Například přívržence s malým účtem budou více zajímat bezpečnější strategie s malým ziskovým rozpětím, zatímco přívrženci s účty s relativně vysokými prostředky budou obvykle hledat strategie s vyššími zisky a dokážou překonat vyšší propad.

Pořadí ZuluRank tedy zdůrazňuje výše zmíněné faktory, ale není to jediné možné hodnocení. Interpretujte prosím výsledky podle sebe a nebojte se hodnocení ZuluRank použít podle svých potřeb.